BLOOD BOWL BLACK ORC TEAM DICE SET

Mã sản phẩm: 99220909005
350,000₫

Bộ này bao gồm tất cả các viên xúc xắc bạn cần để chơi:
- 3 viên xúc xắc Blood Bowl Block
- 2 viên xúc xắc 6 mặt với biểu tượng của đội Black Orc thay cho mặt '6'
- 1 xúc xắc 8 mặt Blood Bowl Scatter Dice
- 1 viên xúc xắc 16 mặt