BLOOD BOWL: BLACK ORC TEAM CARD PACK

Mã sản phẩm: 60050909002
650,000₫

Bộ này bao gồm:
- 3 Player Reference cards cho Goblin Bruiser, Black Orc và Trained Troll
- 3 thẻ Star Player cho Varag Ghoul-Chewer, Black Gobbo và Morg 'n' Thorg
- 8 thẻ Events Special Play ngẫu nhiên
- 8 Benefits của thẻ Training Special Play
- 21 thẻ Blank Player: 14x Goblin Bruiser, 6x Black Orc và 1x Trained Troll
- Lá bài giải thích cách sử dụng các lá bài, với một lá màu đỏ ở mặt sau.