BLOOD BOWL: BLACK ORC TEAM

Mã sản phẩm: 99120909005
950,000₫

Bộ này chứa tất cả các mô hình bạn cần để xây dựng Thunder Valley Greenskins, một đội Black Orc để sử dụng trong các trò chơi Blood Bowl. Nó chứa 12 người chơi:
- 6 Black Orcs
- 6 Goblin Bruiser Linemen

 

This multipart plastic kit contains all the components you need to build the Thunder Valley Greenskins, a Black Orc team for use in games of Blood Bowl. It contains 12 players:
– 6 Black Orcs
– 6 Goblin Bruiser Linemen