BATTLETOME: SONS OF BEHEMAT (HB) (ENG)

Mã sản phẩm: 60030299004
950,000₫

Là quyển sách cần thiết để bạn chơi đạo quân Sons of Behemat trong Warhammer Age of Sigmar. Nó chứa các quy tắc và thông tin cơ bản để sử dụng mọi đơn vị Sons of Behemat trên bàn chơi. Cũng bao gồm các quy tắc về việc sử dụng Mercenary Company Mega Gargants cho bất kỳ đội quân nào trong Warhammer Age of Sigmar.