BASE: ZANDRI DUST (12ML)

Mã sản phẩm: 9918995001606
110,000₫

Base: được thiết kể để tạo nên một lớp phủ chất lượng, giúp bạn có được một màu nền thống nhất cũng như là lớp màu gốc để bạn có thể sơn lên những lớp tiếp theo, giúp bạn đạt được đúng sắc độ mong muốn.