KHARADRON OVERLORDS BARAK-NAR SKYFLEET

Mã sản phẩm: 99120205039
5,000,000₫

Khi không cảng Barak-Nar chìm vào biển lửa, quyền chỉ huy một trong những Skyfleets tàn bạo của nó được trao cho Lãnh chúa-Magnate Brokk Grungsson - duardin giàu có nhất, xảo quyệt nhất và được trang bị vũ khí mạnh nhất trong đế chế trên không rộng lớn của Kharadron Overlords.
Thống trị bầu trời của Mortal Realms với một hạm đội Kharadron Overlords trên không được trang bị cho các họng súng với vũ khí aethermatic! Box set này trang bị một lực lượng bay hoàn toàn cơ động, chết chóc trên chiến trường.