B/Z MANUF.:MUNITORUM ARMOURED CONTAINERS

Mã sản phẩm: 99120199092
1,350,000₫

Bản tái bản của bộ Terrain cổ điển, bao gồm 24 mảnh Terrain bằng nhựa riêng biệt, bao gồm 3 thùng bọc thép, 9 thùng promethium và 12 thùng tiếp tế.
Thùng bọc thép có thể được lắp ráp mở hoặc đóng và có các chi tiết nội thất. Các luật tùy chọn được bao gồm trong Battlezone: Manufactorum - Terrain Datasheet Cards.

A re-release of this classic terrain set that contains 24 separate pieces of plastic terrain, including 3 armoured containers, 9 promethium barrels and 12 supply crates.  
Armoured containers can be assembled opened or closed and have interior detail. Optional rules are included in the Battlezone: Manufactorum - Terrain Datasheet Cards.