LAST CHANCERS: ARMAGEDDON SAINT (PB)

Mã sản phẩm: 60100181761
400,000₫

Cuốn tiểu thuyết của By Gav Thorpe, bìa mềm, được xuất bản bằng tiếng Anh.
“Lieutenant Kage của quân đoàn Penal thứ 3 đã hồi sinh, trở thành một biểu tượng… Nhưng Đại Tá Schaeffer có những kế hoạch cho nó”.