AGE OF SIGMAR: REALMSCAPE OBJECTIVE SET

Mã sản phẩm: 99220299091
1,200,000₫

Thêm các objectives vào trò chơi Warhammer Age of Sigmar của bạn với Realmscape. Từng objective được điêu khắc đẹp mắt để đại diện cho các yếu tố của Dawnbringer Crusades. Các objective có thể được sử dụng trên bất kỳ loại địa hình nào mà bạn có thể phải sử dụng, nhưng đặc biệt phù hợp với các trận chiến được đặt trên Ghurish Expanse.