AGE OF SIGMAR: DOMINION (ENGLISH)

Mã sản phẩm: 60010299026
4,800,000₫

Với 60 mô hình mới nhất cho bản cập nhật 3.0, tính tới hiện tại, đây là boxed cực giá trị và đầy đủ những luật lệ mới nhất dành cho thế giới Mortal Realms. Bộ mô hình bao gồm 2 đội quân đối địch là Stormcast Eternal và Orruk Warclan. Cùng với cuốn quy tắc mới nhất dành cho phiên bản này. Đây sẽ là sản phẩm tối ưu để bạn tham gia Age of Sigmar ngay bây giờ.

Boxed set này bao gồm:
1x 360-page Warhammer Age of Sigmar Core Book (Hardback)
1x 24-page Start Here booklet – War at Amberstone Watch

14x Warscroll Cards and 2x Allegiance Ability Cards
60x Plastic Push-fit Citadel Miniatures

21x Stormcast Eternals
- 1x Yndrasta, the Celestial Spear
- 1x Lord-Imperatant with 1x Gryph-hound
- 1x Knight-Vexillor with Banner of Apotheosis
- 3x Praetors
- 1x Knight-Arcanum
- 3x Annihilators
- 10x Vindictors

Vs
39x Kruleboyz
- 1x Killaboss on Great Gnashtoof
- 1x Murknob with Belcha-banna
- 1x Swampcalla Shaman with 1x Pot-grot
- 1x Killaboss with 1x Stab-grot
- 3x Man-skewer Boltboyz
- 10x Gutrippaz
- 20x Hobgrot Slittaz