AERONAUTICA IMPERIALIS: TAROS AIR WAR

Mã sản phẩm: 60041899002
700,000₫

Taros là một thế giới khai thác bình thường ẩn mình trong Ultima Segmentum, trung thành vất vả phục vụ Imperium of Man trong hàng nghìn năm… hoặc có vẻ như vậy. Đế chế T’au lặng lẽ bắt đầu giao dịch với thống đốc hành tinh - khi phản bội này bị phát hiện, phản ứng của Imperium là không ngừng và tàn bạo.

Taros was an unassuming mining world nestled in the Ultima Segmentum, faithfully toiling in the service of the Imperium of Man for thousands of years… or so it seemed. The T’au Empire quietly began trading with the planetary governor – when this treachery was discovered, the Imperium’s response was relentless and brutal.