A/TITANICUS: PRECEPT MANIPLE BATTLEFORCE

Mã sản phẩm: 99120399021
4,500,000₫

Trong bộ này, bạn sẽ tìm thấy 534 mảnh ghép để tạo ra năm mô hình nhựa:

- 1x Warlord Battle Titan với hai khẩu đại pháo và hai bệ phóng tên lửa hủy diệt.
- 1x Reaver Battle Titan với pháo melta và dây xích.
- 1x Warbringer Nemesis Titan với pháo chấn động, pháo lửa và laser blasters
- 2x Warhound Scout Titans, mỗi tên có súng bắn tia plasma, laser tuabin hủy diệt, Vulcan mega-bolter.