40K PAINTS+TOOLS JPN/ENG/SIM+TRA CHINESE

Mã sản phẩm: 99170199017
1,100,000₫

Bundle màu cực kì có lợi cho tất cả mọi người với 13 màu căn bản kèm kềm, cọ và mouldline scraper.