Giỏ hàng

WARCRY

Trước đây chỉ có thể mua trong bộ Warcry: Catacombs, giờ đây bạn đã có thể mua bộ này để sở hữu 9 mô hình bằng nhựa nhiều phần Citadel, cũng như tất cả các luật chơi, thẻ và tok...
1,350,000₫
Một bộ gồm 16 viên xí ngầu Warcry vuông 16mm có chủ đề xoay quanh Grand Alliance of Death. Chứa ba thiết kế xí ngầu khác nhau với số ‘1’ tới ’5’ là khắc dấu chấm và số ‘6’ khắc ...
650,000₫
Một quyển sách bìa mềm 64 trang có đầy đủ lore, lịch sử và câu chuyện về các Warband của Death và các chiến dịch sẽ kiểm tra dũng khí của người chơi khi bạn bước vào chiến trận ...
600,000₫
Bộ này bao gồm 8 mô hình bằng nhựa nhiều phần Citadel, cũng như tất cả các luật chơi, thẻ và token cần thiết để bắt đầu chơi Quân đoàn của Nagash trong trò chơi Warcry. Cung cấp...
1,450,000₫
Bộ này bao gồm 8 mô hình bằng nhựa nhiều phần Citadel, cũng như tất cả các luật chơi, thẻ và token cần thiết để bắt đầu chơi Sylvaneth trong trò chơi Warcry. Cung cấp cho người ...
1,800,000₫
Một bộ gồm 16 viên xí ngầu Warcry vuông 16mm có chủ đề xoay quanh Grand Alliance of Chaos. Chứa ba thiết kế xí ngầu khác nhau với số ‘1’ tới ’5’ là khắc dấu chấm và số ‘6’ khắc ...
650,000₫
Một quyển sách bìa mềm 112 trang có đầy đủ lore, lịch sử và câu chuyện về các Warband của Chaos và các chiến dịch sẽ kiểm tra dũng khí của người chơi khi bạn bước vào chiến trận...
850,000₫
Trước đây chỉ có thể mua trong bộ Warcry: Catacombs, giờ đây bạn đã có thể mua bộ này để sở hữu 8 mô hình bằng nhựa nhiều phần Citadel, cũng như tất cả các luật chơi, thẻ và tok...
1,350,000₫
Một quyển sách bìa mềm 64 trang có đầy đủ lore, lịch sử và câu chuyện về các Warband của Destruction và các chiến dịch sẽ kiểm tra dũng khí của người chơi khi bạn bước vào chiến...
600,000₫
Một bộ gồm 16 viên xí ngầu Warcry vuông 16mm có chủ đề xoay quanh Grand Alliance of Order. Chứa ba thiết kế xí ngầu khác nhau với số ‘1’ tới ’5’ là khắc dấu chấm và số ‘6’ khắc ...
650,000₫
Một bộ gồm 16 viên xí ngầu Warcry vuông 16mm có chủ đề xoay quanh Grand Alliance of Destruction. Chứa ba thiết kế xí ngầu khác nhau với số ‘1’ tới ’5’ là khắc dấu chấm và số ‘6’...
650,000₫
Một quyển sách bìa mềm 112 trang có đầy đủ lore, lịch sử và câu chuyện về các Warband của Order và các chiến dịch sẽ kiểm tra dũng khí của người chơi khi bạn bước vào chiến trận...
850,000₫
Cuốn sách cần thiết cho những người chơi Warcry, cuốn sách này cung cấp nhiều cách mới và thú vị để chơi Warcry, cho dù là competitive, collaboratively hay narratively. Bao gồm:...
850,000₫
Cuốn tiểu thuyết 272 trang hoàn toàn mới được viết bởi Richard Strachan.A new release 272 page hardback novel written by Richard Strachan and published in English language.
650,000₫
Bao gồm 5 x Ardboys and 5 x Brutes miniatures (all existing products), 84 x tokens, 9 x fighter cards, 8 x ability cards and 2 x wound divider cards.Contains 5 x Ardboys and 5 x...
1,450,000₫
Bao gồm 10 x Crypt Ghoul and 3 x Crypt Horror/Crypt Flayer miniatures (all existing products), 84 x tokens, 6 x fighter cards, 8 x ability cards and 2 x wound divider cards.Cont...
1,450,000₫
Bao gồm 20 x Clanrats, 6 x Giant Rats, 2 x Rat Ogors and 3 x Packmaster miniatures (all existing products), 84 x tokens, 20 x fighter cards, 8 x ability cards and 2 x wound divi...
1,450,000₫
Bao gồm 3 x Skywardens/Endrinriggers and 5 x Grundstok Thunderer miniatures (all existing products), 84 x tokens, 23 x fighter cards, 8 x ability cards and 2 x wound divider car...
1,600,000₫
Facebook Instagram Google+
backtotop hover