Giỏ hàng

OTHER - TOOLS

Súng sơn giúp sơn nhiều mô hình nhanh chóng.Paint gun helps to paint many models quickly.
2,700,000₫
Giúp việc vệ sinh súng sơn trở nên dễ dàng hơn.Makes cleaning paint guns easier.
200,000₫
Súng sơn giúp sơn nhiều mô hình nhanh chóng.Paint gun helps to paint many models quickly.
3,000,000₫
Dụng cụ giúp hỗ trợ lắp ráp và sơn mô hình trở nên dễ dàng hơn.The tool makes assembly and painting easier for the model.
10,000₫
Sự dụng như thước đo trong các trận đấu. Use as a measure in matches.
250,000₫
Súng sơn giúp sơn nhiều mô hình nhanh chóng.Paint gun helps to paint many models quickly.
500,000₫
Giúp hút và bơm sơn vào súng sơn dễ dàng. Helps to suck and pump paint into paint guns easily.
5,000₫
Facebook Instagram Google+
backtotop hover