Giỏ hàng

KALDHEIM

This box contain: 10 Kaldheim (KHM) Magic: The Gathering Draft Booster PacksExclusive foil alternate-art promo card40 basic land cards (20 foil & 20 non-foil) + life counter and...
1,100,000₫
This box contain: 15 cards plus 1 foil token per packShortcut to the coolest cards in KaldheimLoaded with rares, foils, special treatments, and more12 Kaldheim (KHM) Magic: The ...
650,000₫
Kaldheim mang đến cho nó hai bộ bài mới được xây dựng trước: Phantom Premonition, bộ bài foretell màu xanh lam-trắng và Elven Empire, bộ bài tộc Elf Đen-Xanh. Kaldheim brings wi...
600,000₫
Kaldheim mang đến cho nó hai bộ bài mới được xây dựng trước: Phantom Premonition, bộ bài foretell màu xanh lam-trắng và Elven Empire, bộ bài tộc Elf Đen-Xanh. Kaldheim brings wi...
600,000₫
This box contain:36 Kaldheim (KHM) Magic: The Gathering Draft Booster Packs36 assorted rare and mythic rare cards per box15 Magic cards per packMTG set inspired by Norse Mytholo...
100,000₫
This box contain6 Kaldheim Draft Boosters1 foil promo-stamped rare or mythic rare from Kaldheim1 Spindown life counter
700,000₫
This box contain:30 Kaldheim (KHM) Set Booster PacksBest booster for opening packs just to see what you'll get12 Magic: The Gathering cards per packMTG set inspired by Vikings a...
120,000₫
Các booster packs này có đầy đủ các thẻ dựa trên một theme duy nhất, chẳng hạn như màu sắc hoặc tiền đề dựa trên bộ. Những người chơi đang tìm cách xây dựng bộ bài cụ thể của họ...
250,000₫
Các booster packs này có đầy đủ các thẻ dựa trên một theme duy nhất, chẳng hạn như màu sắc hoặc tiền đề dựa trên bộ. Những người chơi đang tìm cách xây dựng bộ bài cụ thể của họ...
250,000₫
Các booster packs này có đầy đủ các thẻ dựa trên một theme duy nhất, chẳng hạn như màu sắc hoặc tiền đề dựa trên bộ. Những người chơi đang tìm cách xây dựng bộ bài cụ thể của họ...
250,000₫
Các booster packs này có đầy đủ các thẻ dựa trên một theme duy nhất, chẳng hạn như màu sắc hoặc tiền đề dựa trên bộ. Những người chơi đang tìm cách xây dựng bộ bài cụ thể của họ...
250,000₫
Các booster packs này có đầy đủ các thẻ dựa trên một theme duy nhất, chẳng hạn như màu sắc hoặc tiền đề dựa trên bộ. Những người chơi đang tìm cách xây dựng bộ bài cụ thể của họ...
250,000₫
Facebook Instagram Google+
backtotop hover