Giỏ hàng

HEDONITES OF SLAANESH

This set includes 20 six-sided dice. They measure 16mm along each edge and have rounded corners. They're purple with a metallic swirl, giving them a two-tone effect, and the pip...
850,000₫
This kit comprises 101 plastic components, with which you can assemble Glutos Orscollion and his favoured retainers on an opulent palanquin. The model comes supplied with a Cita...
2,800,000₫
This kit comprises 114 plastic components, with which you can assemble five Slickblade Seeker miniatures (one of which can be the unit’s leader, a Hunter-Seeker) and comes suppl...
1,550,000₫
This 86-part plastic kit makes five Mymidesh Painbringers for use in Warhammer Age of Sigmar. It comes supplied with five 32mm Round Citadel bases. The kit can alternately be bu...
1,450,000₫
This kit comprises 26 plastic components with which you can assemble 1x Sigvald, Prince of Slaanesh, and comes supplied with a Citadel 60mm Round Base.
1,350,000₫
This kit comprises 37 plastic components, with which you can assemble 3x Slaangor Fiendbloods miniatures (one of which can be the unit’s leader, a Slake-Horn), each supplied wit...
1,200,000₫
This 70-part plastic kit makes 10 Blissbarb Archers and one Blissbrew Homonculus for use in Warhammer Age of Sigmar. It comes supplied with 10 28.5mm Citadel Round bases and a 2...
1,200,000₫
The kit is comprised of 8 plastic components, with which you can assemble one single-pose Lord of Pain, and is supplied with a Citadel 40mm Round Base.
750,000₫
The kit is comprised of 7 plastic components, with which you can assemble one single-pose Shardspeaker of Slaanesh, and is supplied with a Citadel 32mm Round Base.
750,000₫
Slaanesh is the Prince of Pleasure and the Princess of Pain. He is a Hedonistic god of hidden pleasures and forbidden vices. His followers are addicted to sensations in their mo...
950,000₫
In this pack you'll find:– 33 warscroll reference cards for units, endless spells, and faction terrain– 40 double-sided tokens tailored to Hedonites of Slaanesh spells and abili...
600,000₫
Bao gồm 38 mô hình nhựa Citadel , 3x Battleplans , 2x Warscroll Battalions.1x Lord of Pain, 10x Daemonettes, 1x Hellflayer, 10x Hellstriders; 1x Melusai Ironscale, 5x Blood Sist...
4,100,000₫
Dành riêng cho Slaanesh, thính giác của Noise Marine nhạy hơn một nghìn lần so với người bình thường và có thể phân biệt cao độ nhỏ nhất trong âm sắc và âm lượng. Nhiều người ch...
450,000₫
Dành riêng cho Slaanesh, thính giác của Noise Marine nhạy hơn một nghìn lần so với người bình thường và có thể phân biệt cao độ nhỏ nhất trong âm sắc và âm lượng. Nhiều người ch...
450,000₫
The Age of Sigmar là một bối cảnh sử thi với vô số đội quân, anh hùng mạnh mẽ và những con quái vật tráng lệ. Nó đóng vai trò chủ nhà cho các cuộc chiến tranh rộng lớn, kéo dài ...
1,450,000₫
Syll Lewdtongue đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn lãnh chúa về những hành động độc tài và lầm lạc, nhưng kể từ khi hợp nhất quyền lực của họ với quốc vương Esske, Sứ giả của Slaa...
1,200,000₫
Daemon Of Slaanesh: Là những kẻ phục tùng Slaanesh - The Dark Prince. Những con quỷ khát máu gieo rắc dục vọng và thống khổ trên khắp chiến trường. Chúng – Những đứa con của Sla...
2,200,000₫
Facebook Instagram Google+
backtotop hover