Giỏ hàng

GAMES WORKSHOP - WARHAMMER AGE OF SIGMAR - OGOR MAWTRIBES

Một mặt hàng bán thêm tuyệt vời dành cho Battletome: Sons of Behemat. Bao gồm 4 Warscrolls tiện dụng và 3 Mercenary Company Cards cho bất kỳ đội quân nào trong Warhammer Age of ...
350,000₫
Bao gồm 2 mô hình mà có thể ráp thành Mancrusher Gargants, Aleguzzler Gargants hoặc Chaos Gargants, để sử dụng cho các đội quân Sons of Behemat, Gloomspite Gitz hoặc Beasts of C...
3,000,000₫
Phục vụ như một nhà lãnh đạo và sự lựa chọn của Behemoth cho đạo quân Sons of Behemat. Có thể tham gia bất kỳ đội quân nào trong Warhammer Age of Sigmar. Nó có thể được lắp ráp ...
4,700,000₫
Là quyển sách cần thiết để bạn chơi đạo quân Sons of Behemat trong Warhammer Age of Sigmar. Nó chứa các quy tắc và thông tin cơ bản để sử dụng mọi đơn vị Sons of Behemat trên bà...
950,000₫
Facebook Instagram Google+
backtotop hover