Giỏ hàng

GAMES WORKSHOP - WARHAMMER 40,000 - NECRON

Model HQ của Necron đã trở lại với một hình dạng cực kì đẹp và quan trọng nhất là mô hình bằng nhựa!!!Necron's HQ model are back with an incredibly beautiful and plastic!!!
1,200,000₫
Quyển cuối cùng trong series Psychic Awakening. Tập trung vào một đạo quân khét tiếng Inquisitors và datasheet của các units mới như: Bộ đôi Ephrael Stern - Kyganil và Illumoino...
1,000,000₫
1,200,000₫
700,000₫
Facebook Instagram Google+
backtotop hover