Giỏ hàng

GAMES WORKSHOP - TERRAIN MINIATURES

Bao gồm luật và 5 model Citadel kết hợp thành 3 Endless Spell dùng cho đội quân Lumineth Realm-Lords.Contains 5 plastic Citadel Miniatures, making up 3 separate Endless Spells f...
850,000₫
Bundle chứa gấp đôi terrain so với box Command edition. Gồm 12 mảnh Terrain và map trải bàn tiêu chuẩn thiết kế cực kì đẹp.Bundle include twice as much terrain as the Command ed...
2,200,000₫
Set 06 models Objectives dành cho người chơi. Với 03 objectives của Necron và 03 objectives của Space Marine.Box include 06 models Objectives for players. With 03 objectives of ...
1,000,000₫
Facebook Instagram Google+
backtotop hover