Giỏ hàng

GAMES WORKSHOP - START COLLECTING - 40,000

ột bộ SC hoàn toàn mới dành cho người chơi Mechanicus cũ cũng như mới có thể bổ sung sức mạnh cho đạo quân của mình. Bao gồm: 01 Tech-priest Enginseer, 10 Skitarii Rangers, 01 S...
2,300,000₫
Astra Militarum: Những con người bình thường trong một vũ trụ đầy rẫy những thứ bất thường như những cây nấm thích chém giết, những con bọ to bằng xe tank hoặc những con quái vậ...
2,200,000₫
Astra Militarum: Những con người bình thường trong một vũ trụ đầy rẫy những thứ bất thường như những cây nấm thích chém giết, những con bọ to bằng xe tank hoặc những con quái vậ...
2,300,000₫
2,200,000₫
Những Forge World luôn ngày đêm hoạt động, sản xuất và cải tiến các trang thiết bị cho tất cả những quân đoàn của Imperium. Từ các Astra Militarum Regiment có quân số lên tới hà...
2,300,000₫
Facebook Instagram Google+
backtotop hover