Giỏ hàng

GAMES WORKSHOP - ACCESSORIES - SLEEVES/ DECK BOX

Những sleeve bọc bài với thiết kế dựa trên warband Wurmspat. Logo của Wurmspat được thể hiện rõ ràng ở mặt sau với những họa tiết trang trí đẹp mắt.The sleeves with the design b...
300,000₫
Những sleeve bọc bài với thiết kế dựa trên warband Skaeth's Wild Hunt. Logo của Skaeth's Wild Hunt. được thể hiện rõ ràng ở mặt sau với những họa tiết trang trí đẹp mắt.The slee...
300,000₫
Những sleeve bọc bài với thiết kế dựa trên warband Rippa’s Snarlfangs. Logo của Rippa’s Snarlfangs được thể hiện rõ ràng ở mặt sau với những họa tiết trang trí đẹp mắt.The sleev...
300,000₫
Những sleeve bọc bài với thiết kế dựa trên warband Lady Harrow’s Mournflight. Logo của Lady Harrow’s Mournflight được thể hiện rõ ràng ở mặt sau với những họa tiết trang trí đẹp...
300,000₫
Những sleeve bọc bài với thiết kế dựa trên warband Ironsoul’s Condemnors. Logo của Ironsoul’s Condemnors được thể hiện rõ ràng ở mặt sau với những họa tiết trang trí đẹp mắt.The...
300,000₫
Những sleeve bọc bài với thiết kế dựa trên warband Hrothgorn's Mantrappers. Logo của Hrothgorn's Mantrappers được thể hiện rõ ràng ở mặt sau với những họa tiết trang trí đẹp mắt...
300,000₫
Được thiết kế để xào bài dễ dàng và bảo vệ tối đa, chúng cũng được trang trí bằng biểu tượng của Grashrak's Despoilers, để bảo vệ thẻ của bạn đồng thời thể hiện sự cống hiến của...
300,000₫
Bọc thẻ bài  họa tiết Warhammer Underworld
250,000₫
Đảm bảo những lá bài của bạn sẽ được bảo vệ, với hộp đựng bài với thiết kế dựa trên season 3 của Underworld – Beastgrave.Deck Box: Make sure that your deck is always protected a...
200,000₫
Facebook Instagram Google+
backtotop hover