Giỏ hàng

BOLT ACTION - JAPANESE

2 Sĩ quan, 1 Spotter, 1 Kempei-Tai, 1 Medic Lưu ý: Các mẫu được cung cấp chưa được lắp ráp và chưa sơn. Đầu có thể khác với những thứ được hiển thị trong hình.2 Officers, 1 Spot...
350,000₫
Bao gồm 3 mô hình. Lưu ý: Các mô hình được cung cấp chưa được lắp ráp và chưa sơn.Pack consists of 3 foot figures Note: Models supplied unassembled and unpainted.
200,000₫
Gói bao gồm 4 mô hình Lưu ý: Các mô hình được cung cấp chưa được lắp ráp và chưa sơn.Pack consists of 4 foot figures Note: Models supplied unassembled and unpainted.
250,000₫
Quân đội Nhật đã phải vất vả chống đỡ những cuộc tấn công từ quân Đồng Minh nhưng vẫn giữ vững được những lãnh thổ họ đã chiếm giữ. Nay với sự phát triển của Rift-tech, đội quân...
3,300,000₫
Pháo Type 1 47mm AT được phát triển sau cuộc chạm trán của Nhật với thiết giáp Nga và là loại súng chống tăng chuyên dụng đầu tiên được phát triển trong nước. Nó thiếu hiệu suất...
600,000₫
1 súng và 3 phi hành đoàn Lưu ý: Các mô hình được cung cấp chưa được lắp ráp và chưa sơn.1 gun and 3 crew Note: Models supplied unassembled and unpainted.
300,000₫
Lực lượng lục quân của đế quốc Nhật, Đây là lực lượng đã reo rắc nỗi sợ hãi cho những binh sĩ của lực lượng đồng minh vào thời kì đầu của thế chiến 2. Khét tiếng với tiếng thét ...
1,000,000₫
Bao gồm 1 cối kim loại và 3 nhân vật phi hành đoàn bằng kim loại. Lưu ý: Các mô hình được cung cấp chưa được lắp ráp và chưa sơn.Pack contains 1 metal mortar and 3 metal crew fi...
300,000₫
Facebook Instagram Google+
backtotop hover