🎫 ORDER MAGIC SINGLE 🎫

Ngày:07/10/2020 lúc 00:00AM

[Eng Below]

1. Quý khách vui lòng đặt cards single thông qua các kênh: 

 

2. Với khách hàng lần đầu đặt hàng, vui lòng cung cấp thông tin cá nhân để tạo tài khoản khách hàng. Bao gồm: 

 • Họ tên.
 • Số điện thoại.
 • Ngày/ tháng/ năm sinh.
 • Giới tính.
 • Địa chỉ giao hàng.

 

3. Quý khách vui lòng cung cấp tên đầy đủ và số lượng của sản phẩm cần đặt cho ECS.

 

4. ECS sẽ lên đơn đặt hàng và gửi báo giá cho khách xác nhận.

 • Giá Magic Singles sẽ tính theo: giá trị của card + 20% phí dịch vụ + phí vận chuyển.
 • Phí ship sẽ dựa vào giá trị của đơn đặt hàng:
  • Order từ 10 - 20$: 120,000đ.
  • Order từ 21 - 40$: 100,000đ.
  • Order từ 41 - 60$: 70,000đ.
  • Order từ 61 - 80$: 50,000đ.
  • Order từ 81 - 100$: 25,000đ.
  • Order trên 100$: free shipping.

 

5. Sau khi xác nhận đơn đặt hàng, quý khách vui lòng thanh toán trước 50% giá trị đơn hàng theo một trong các phương thức sau: 

 • Thanh toán bằng tiền mặt.
 • Thanh toán bằng thẻ ngân hàng.
 • Thanh toán thông qua chuyển khoàn. Hiện tại ECS chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng Sacombank:
  • Tên tài khoản: NGUYEN TRAN GIA HUNG
  • Số tài khoản: 060124065669
  • Chi Nhánh: Trung Tâm [TP. HCM].
  • Lưu ý: Khi chuyển khoản vui lòng ghi các nội dung: [Họ Tên] và [Sản Phẩm] & Vui lòng thông báo với shop khi giao dịch đã thành công.

 

6. Quý khách có thể yêu cầu nhân viên ECS nhận hàng bằng 2 hình thức:

 • Đến trực tiếp chi nhánh ECS nhận hàng.
 • Liên hệ ECS để ship hàng đến tận nơi [GIAO HÀNG].

 

7. Thời gian nhận hàng:

 • ECS sẽ chốt order vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng.
 • Hàng order thường sẽ về sau  từ 7 đến 10 ngày.
 • Khi hàng về đến shop, trong vòng 1 - 2 ngày, shop sẽ thông báo cho quý khách thông qua tin nhắn facebook/ điện thoại.
 • Quý khách vui lòng thu xếp nhận hàng trong vòng 2 tuần kể từ khi nhận được thông báo chính thức hàng về từ ECS. Trong trường hợp bất khả kháng mà quý khách không thể nhận hàng trong thời gian quy định, quý khách vui lòng liên hệ shop trước để thông báo và tìm cách giải quyết. Nếu sau 2 tuần kể từ thời điểm thông báo hàng về, quý khách không đến nhận hàng hoặc liên hệ ship hàng và không có bất cứ phản hồi nào với ECS về việc nhận hàng, ECS sẽ hủy đơn đặt hàng + khoản cọc của quý khách với đơn hàng. 

 

💌 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Fanpage Empire Capital Shop hoặc Hotline hỗ trợ bán hàng 0938 997 745.

❣️ Xin chân thành cảm ơn! ❣️


1. Please order single cards through the following channels: 

 

2. Customers which are the first time making the order, please providing personal information to create a customer account. Including: 

 • Full name.
 • Phone number.
 • Date of birth.
 • Sex
 • Delivery address.

 

3. Please providing the full name of the product and the amount which you want to order for ECS.

 

4. ECS will issue an order and send it to the customer for confirmation.

 • Magic Singles price will be calculated: card value + 20% service charge + shipping fee.
 • The shipping fee will be based on the value of the order:
  • Order from 10 - 20$: 120,000đ.
  • Order from 21 - 40$: 100,000đ.
  • Order from 41 - 60$: 70,000đ.
  • Order from 61 - 80$: 50,000đ.
  • Order from 81 - 100$: 25,000đ.
  • Order over 100$: free shipping.

 

5. After confirming the order, please pre-paid 50% of the order value by one of the following methods: 

 • Paid in cash.
 • Paid by bank card.
 • Paid through wire transfer. Currently, ECS only uses Sacombank bank accounts:
  • Account name: NGUYEN TRAN GIA HUNG
  • Account number: 060124065669
  • Branch: Center [TP. HCM].
  • Note: When transferring, please write down the following contents: [Full Name] and [Product] & Please notify the shop when the transaction is successful.

 

6. You can request ECS staff to receive goods in 2 ways:

 • Go directly to the ECS branch to take the order.
 • Contact ECS to ship your order to your place [DELIVERY].

 

7. Time to receive your order:

 • ECS will close orders on the 15th and 30th of each month.
 • Ordering will usually arrive from 7 to 10 days later.
 • When the orders arrive at the shop, within 1-2 days, the shop will notify you via SMS / phone.
 • Please arrange to receive your order within 2 weeks of receiving an official notice from ECS. In case of force majeure that you can not receive the order within the specified time, please contact the shop in advance to inform and find the solution. If after 2 weeks from the time of notification of the order you do not come to receive the order or contact the shipper and there is no response to ECS on receiving the order, ECS will cancel your order + your pre-paid

 

💌 For any questions, please contact Fanpage Empire Capital Shop or Sales Support Hotline 0938 997 745.

❣️ Thank you very much! ❣️

Empire Capital Shop
BÌNH LUẬN

Bình luận