🛒 ĐẶT HÀNG - THANH TOÁN/ ORDER - PAYMENT 🛒

Ngày:09/10/2020 lúc 00:00AM

[Eng Below]

1. Quý khách vui lòng đặt hàng thông qua các kênh: 

 

2. Với khách hàng lần đầu đặt hàng, vui lòng cung cấp thông tin cá nhân để tạo tài khoản khách hàng. Bao gồm: 

 • Họ tên.
 • Số điện thoại.
 • Ngày/ tháng/ năm sinh.
 • Giới tính.
 • Địa chỉ giao hàng.

 

3. Quý khách vui lòng cung cấp tên/link sản phẩm cần đặt cho ECS.

 

4. ECS sẽ lên đơn đặt hàng và gửi khách xác nhận.

 

5. Sau khi xác nhận đơn đặt hàng, quý khách vui lòng thanh toán theo một trong các phương thức sau: 

 • Thanh toán bằng tiền mặt.
 • Thanh toán bằng thẻ ngân hàng.
 • Thanh toán thông qua chuyển khoàn. Hiện tại ECS chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng Sacombank :
  • Tên tài khoản: NGUYEN TRAN GIA HUNG
  • Số tài khoản: 060124065669
  • Chi Nhánh: Trung Tâm [TP. HCM].
  • Lưu ý: Khi chuyển khoản vui lòng ghi các nội dung: [Họ Tên] và [Sản Phẩm] & Vui lòng thông báo với shop khi giao dịch đã thành công.

 

6. Quý khách có thể yêu cầu nhân viên ECS nhận hàng bằng 2 hình thức:

 • Đến trực tiếp chi nhánh ECS nhận hàng.
 • Liên hệ ECS để ship hàng đến tận nơi [GIAO HÀNG].

 

7. Thời gian nhận hàng:

 • Đối với hàng có sẵn tại shop: Quý khách vui lòng đến shop nhận hàng/ liên hệ ship hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày chốt đơn. Nếu quý khách có nhu cầu giữ hàng lâu hơn thời hạn định, vui lòng liên hệ shop để thông báo + thanh toán full đơn hàng. Trường hợp sau một tuần kể từ ngày chốt đơn, ECS vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào về việc nhận hàng từ quý khách, ECS sẽ hủy đơn đặt hàng và các khoản cọc liên quan. 
 • Đối với hàng Pre-Order:
  • Quý khách khi Pre-Order vui lòng đặt cọc trước 50% tiền hàng.
  • Hàng Pre-Order thường sẽ về sau tầm 3 - 4 tuần tính từ ngày khách hàng thanh toán tiền cọc.
  • Khi hàng về đến shop, trong vòng 1 - 2 ngày, shop sẽ thông báo cho quý khách thông qua tin nhắn facebook/ điện thoại.
  • Quý khách vui lòng thu xếp nhận hàng trong vòng 2 tuần kể từ khi nhận được thông báo chính thức hàng về từ ECS. Trong trường hợp bất khả kháng mà quý khách không thể nhận hàng trong thời gian quy định, quý khách vui lòng liên hệ shop trước để thông báo và tìm cách giải quyết. Nếu sau 2 tuần kể từ thời điểm thông báo hàng về, quý khách không đến nhận hàng hoặc liên hệ ship hàng và không có bất cứ phản hồi nào với ECS về việc nhận hàng, ECS sẽ hủy đơn đặt hàng + khoản cọc của quý khách với đơn hàng. 

 

📌 Quý khách vui lòng tham khảo thêm về mô tả và giá các sản phẩm tại: 

 

💌 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Fanpage Empire Capital Shop hoặc Hotline hỗ trợ bán hàng 0938 997 745.

❣️ Xin chân thành cảm ơn! ❣️


1. Please order through the following channels: 

 

2. Customers which are the first time making the order, please providing personal information to create a customer account. Including: 

 • Full name.
 • Phone number.
 • Date of birth.
 • Sex.
 • Delivery address.

 

3. Please providing the product name/link to make the order for ECS.

 

4. ECS will issue an order and send it to the customer for confirmation.

 

5. After confirming the order, please pre-paid 50% of the order value by one of the following methods: 

 • Paid in cash.
 • Paid by bank card.
 • Paid through wire transfer. Currently, ECS only uses Sacombank bank accounts:
  • Account name: NGUYEN TRAN GIA HUNG
  • Account number: 060124065669
  • Branch: Center [TP. HCM].
  • Note: When transferring, please write down the following contents: [Full Name] and [Product] & Please notify the shop when the transaction is successful.

 

6. You can request ECS staff to receive goods in 2 ways:

 • Go directly to the ECS branch to take the order.
 • Contact ECS to ship your order to your place [DELIVERY].

 

7. Time to receive your order:

 • For orders which are available ar the shop: Please come to our store to receive the order or contacting us to make shipping within 3 days from the date of closing. If you have a need of keeping the orders longer than the deadline, please contact the shop to inform + pay for the full order. In case after one week from the date of closing the order, ECS still does not receive any response from the customer, ECS will cancel the order and the related deposits.
 • For Pre-Order:
  • When making a Pre-Order, please deposit 50% of the orders in advance. 
  • Pre-Order goods will usually arrive after 3 - 4 weeks from the date the customer pays the deposit.
  • When the orders arrive, within 1-2 days, we will notify you via SMS / phone.
  • Please arrange to receive your order within 2 weeks of receiving an official notice from ECS. In case of force majeure that you can not receive the order within the specified time, please contact the shop in advance to inform and find the solution. If after 2 weeks from the time of notification of the order you do not come to receive the order or contact the shipper and there is no response to ECS on receiving the order, ECS will cancel your order + your pre-paid. 

 

📌 Please refer to the description and pricing of the products at: 

 

💌 For any questions, please contact Fanpage Empire Capital Shop or Sales Support Hotline 0938 997 745.

❣️ Thank you very much! ❣️

Empire Capital Shop
BÌNH LUẬN

Bình luận