♻️ ĐỔI - TRẢ/ EXCHANGE - RETURN ♻️

Ngày:09/10/2020 lúc 00:00AM

[Eng Below]

*Điều kiện đổi - trả hàng:

- Quý khách hàng cần kiểm tra tình trạng hàng hóa khi nhận hàng và vui lòng liên hệ ECS ngay kể từ khi nhận, để thông báo tình trạng của món hàng cần được đổi trả.

- Quý khách vui lòng gửi lại hàng hóa cho shop và xuất trình hóa đơn mua hàng, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng của sản phẩm và hóa đơn mua hàng.

- Hàng hóa sẽ được đổi trả trong những trường hợp:

  • Hàng không đúng mẫu mã trong hóa đơn.
  • Không đủ số lượng như trong hóa đơn.
  • Hàng bị hỏng/ lỗi do nhà sản xuất.

💥💥💥 Lưu ý: Chỉ áp dụng đổi trả hàng hóa trong vòng 15 ngày kể từ ngày sản phẩm rời khỏi cửa hàng. Hàng hóa đổi trả phải chưa qua sử dụng (phải còn nguyên trên vỉ, chưa cắt, dán, sơn...).

💌 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Fanpage Empire Capital Shop hoặc Hotline hỗ trợ bán hàng 0938 997 745.

❣️ Xin chân thành cảm ơn! ❣️


*Conditions for exchange - return products:

- Customers need to check the status of the goods upon receiving the goods and please contact ECS right immediately after receiving the goods to inform the status of the item to be returned.

- Please send the goods back to the shop and present the purchase invoice, we will proceed to check the status of the product and the purchase invoice.

- Goods will be returned in the following cases:

  • The item does not match the model in the invoice.
  • Not enough quantity as in the invoice.
  • Damaged / error due to the manufacture

💥💥💥 Note: Products exchange only apply within 15 days after the products left the store. Returned goods must be unused (must remain on the blister pack, not cut, glued, painted,...).

💌 For any questions, please contact Fanpage Empire Capital Shop or Sales Support Hotline 0938 997 745.

❣️ Thank you very much! ❣️

Empire Capital Shop
BÌNH LUẬN

Bình luận