🎉 GROUPS EMPIRE CAPITAL 🎉

Ngày:14/01/2021 lúc 15:35PM

✨ Các group là sân chơi cho các Fan đam mê dòng các dòng game Warhammer, Warcry, Wargames, Lords of the Rings, Magic the Garthering, Dungeons & Dragons, Table top,... được tài trợ và duy trì bởi Empire Capital Shop, Việt Nam.

🤝 Các group khuyến khích tất cả các hoạt động như giao lưu, trao đổi, offline và sẽ thường xuyên tổ chức các giải đấu Chính thức và Tự Phát cho thế giới Warhammer 40000.


✨ Groups are playgrounds for all fans of Warhammer, Warcry, Wargames, Lords of the Rings, Magic the Garthering, Dungeons & Dragons, Table top series, ... sponsored and hosted by Empire Capital Shop, Vietnam.

🤝 All activities such as discussion, trading, offline are highly encouraged within the Club. The Club will also periodically hold Official and Fan-organized for the Warhammer 40000 Universe.

 

Empire Capital Shop
BÌNH LUẬN

Bình luận