HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN KHẮC GHI/ ENGRAVING CHARITY SERVICE

Ngày:03/04/2019 lúc 00:00AM

🎊 ECS sẽ tổ chức hoạt động sẽ tổ chức hoạt động phát những phần ăn miễn phí đến những người vô gia cư, người già neo đơn cũng như những người nghèo cần sự giúp đỡ. ❤️

✨ Với hi vọng giúp đỡ được nhiều người hơn, ECS rất mong nhận được sự chung tay của mọi người! 😍


🎊 ECS will deliver food to the homeless, the elderly and the poor in need. ❤️

✨ In order to help more people, we wish everyone can join us in this movement! 😍

 

Empire Capital Shop
BÌNH LUẬN

Bình luận